Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Właścicielem sklepu WWW.GOLDBRUDHERBS.PL jest firma:
“Goldbrudherbs” Amanda Brud
Ul. St. Wyspiańskiego 37/76
35-111 Rzeszów
NIP:813 352 06 65
zwana w dalszej części niniejszego dokumentu Sklep.

Zamówienia towarów i ich realizacja:
Zamówienie w sklepie www.goldbrudherbs.pl może złożyć tylko osoba pełnoletnia, zwana dalej Klientem.
Składając zamówienie, Klient zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Wypełniając formularz rejestracyjny Klient potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe.
Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, podanie dokładnego adresu wraz z kodem pocztowym, adresu e-mail i nr telefonu.
Sklep zastrzega sobie prawo do potwierdzenia zamówienia drogą mailową lub telefoniczną.
Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeśli miedzy innymi dane Klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy.
Ceny podane w Sklepie nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem do składania ofert (art. 71 Kodeksu Cywilnego).
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
Sklep nie przyjmuje zamówień złożonych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
Oferta zamieszczona na stronach Sklepu nie jest ofertą magazynową – tzn. nie wszystkie produkty sa dostepne “od ręki”.
Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie mailem, które jest równoznaczne z przyjąciem zamówienia do realizacji. List jest wysyłany automatycznie. W liście Klient otrzymuje nr zamówienia, którym należy posługiwać się w kontaktach z obsługa sklepu.
Termin realizacji dla większości produktów wynosi do 4 dni roboczych i liczony jest od następnego dnia roboczego. Jeśli jednak wszystkie zamówione towary są dostępne w magazynie Sklepu, zamówienie wysyłane jest następnego dnia roboczego.
Sklep zawsze informuje Klienta o przewidywanym terminie wysłania zamówienia (uzależnionym od dostępności towarów u dystrybutora lub importera).
Przesyłki w których znajdują się towary wrażliwe na uszkodzenia podczas transportu oznaczane są przez Sklep emblematami OSTROŻNIE SZKŁO.

Składanie zamówień:
Zamówienie w sklepie www.goldbrudherbs.pl może złożyć tylko osoba pełnoletnia, zwana dalej Klientem.
Składając zamówienie, Klient zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Wypełniając formularz rejestracyjny Klient potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe.
Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, podanie dokładnego adresu wraz z kodem pocztowym, adresu e-mail i nr telefonu.
Sklep zastrzega sobie prawo do potwierdzenia zamówienia drogą mailową lub telefoniczną.
Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeśli miedzy innymi dane Klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy.
Ceny podane w Sklepie nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem do składania ofert (art. 71 Kodeksu Cywilnego).
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
Sklep nie przyjmuje zamówień złożonych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
Po złożeniu zamówienia sklep rezerwuje zamówione towar na okres do 2 dni.
Klient ma 2 dni /od daty złożenia zamówienia/ na wpłatę środków za zakupiony towar.
Kwota wpłacana przez Klienta powinna być powiększona o opłatę transportową.
Jeżeli w terminie 2 dni od daty złożenia zamówienia Klient nie wpłaci środków na konto Sklepu, rezerwacja zostaje anulowana.
Zamówiony towar wysyłany jest do Klienta po otrzymaniu zapłaty od Klienta.
Termin realizacji ustalany jest z Klientem indywidualnie.
Wysyłki realizowane są przez: Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13

Gwarancja i reklamacja:
Towary prezentowane w sklepie www.goldbrudherbs.pl są nowe i objęte są gwarancją producenta/importera.
W przypadku reklamowania wadliwego towaru Klient zobowiązany jest poinformować, drogą mailową, o tym fakcie Sklep oraz dostarczyć na własny koszt wadliwy produkt do siedziby Sklepu wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych na koszt Sklepu.
Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu.
Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 5 dni. O terminie tym Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.
Sklep www.goldbrudherbs.pl nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie dostawy. Klient ma prawo do sprawdzenia w obecności przewoźnika stanu dostarczonego towaru, a w razie stwierdzenia uszkodzeń – do spisania protokołu szkód. Protokół ten należy dostarczyć listownie lub e-mailem do siedziby Sklepu i jest on jedyną podstawą to uwzględniania tego typu reklamacji.
Sklep nie odpowiada za czas jaki spedytor lub przewoźnik potrzebuje na dostarczenia zamówionych towarów pod wskazany adres. Czas dostarczenia towarów przez spedytora lub przewożnika nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.

Zwrot towaru:
Każdemu Klientowi przysługuje prawo zrezygnowania z zakupu w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku. „O ochronie niektórych praw konsumentów. W przypadku zwrotu towar musi być odesłany do siedziby Sklepu, w stanie niezmienionym w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu.

Poufność danych:
Administratorem danych osobowych Klientów jest firma Goldbrudherbs
Goldbrudherbs jako administrator danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), informuje, że w zbiorze danych będą przetwarzane dane osobowe Klientów w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną są Klienci.
Zgodnie z postanowieniami w/w Ustawy Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących ich danych osobowych.
Dane Klientów nie będą w żadnym razie udostępniane firmom i osobom trzecim.

Inne informacje:
Wszystkie ceny podane w sklepie Goldbrudherbs.pl są cenami brutto.
Promocje i rabaty nie sumują się.
Sklep nie bierze odpowiedzialności wobec firm lub osób trzecich z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, wynikłych w trakcie użytkowania oferowanych przez nas produktów. Odpowiedzialność za szkody powstałe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancji określonych przez producenta danego produktu.
Wszystkie zdjęcia oraz użyte przez Sklep znaki towarowe są wykorzystane jedynie w celach informacyjnych i pozostają własnością producenta.
Formy płatności:
Przelewy24

W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem decydują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Zapraszam do kontaktu +48 579 637 368

Logowanie

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?

Call Now Button